Jaktklubben Lockrop.Nu

Uppstart av jaktklubb med syfte att för medlemmarna uppleva gemensam- och enskild jakt under trevliga former. Verksamheten skall präglas av ett helhetsengagemang såtillvida att det som beskattas i naturen skall återföras via viltvårdsåtgärder. Det skall befrämja en balanserad population av jaktbart vilt i  jaktområdet under naturligt givna förutsättningar.